Casa Drotleff din Cristian

Casa Drotleff din Cristian, cea mai veche din ţinut?

 

Casa situată în localitate Cristian, str. IV, nr. 10, atrage atenţia în primul rând datorită formei frânte a faţadei, precum şi neregularităţilor zidăriei, care ascund intervenţii succesive, ceea ce sugerează fără îndoială o evoluţie în etape a clădirii. Situată pe o parcelă cu planimetrie caracteristică Ţinutului Sibiului, dezvoltată pe o axă orientată pe direcţia sud est- nord vest, casa are un corp principal cu latura lungă la stradă şi alte două la limita laterală dreapta a parcelei, plus şura, amplasată perpendicular pe curte, delimitând curtea de grădină.

casa-drotleff-cristianLotul are un acces principal din strada IV, evident o arteră nodală a localităţii, o dată pentru că aici se află principalele edificii publice grupate în jurul celor două piaţete ale localităţii şi a doua pentru că în mod aproape sigur primele lotizări s-au trasat pe ambele fronturi ale acestei axe, care este în acelaşi timp şi legătură rutieră între şoseaua naţională E68 cu satele româneşti din Mărginimea Sibiului. Iar această situaţie este o consecinţă istorică statornicită cu mult înaintea epocii moderne.
Astfel s-au făcut analize asupra:Se fac aici precizări privind  sursele istorice având în vedere că cercetarea nu este finalizată, materialul fiind oportun doar pentru momentul elaborării schiţei, nefiind aprofundate izvoarele scrise şi nu dispunându-se de rezultatele unor cercetări arheologice.

arhitecturii imobilului s-a făcut prin studierea planimetriei, volumetriei şi structurii, inclusiv a tehnicilor constructive fiind consultate descrierile şi propunerile arhitectului specialist privitoare la evoluţia casei, mai ales pentru corpul principal de clădire, cel cu front la stradă. S-au luat în considerare studiile de parament efectuate.

elementelor de datare prin inscripţii vizibile: începând cu anul 1573,  au fost identificate date certe care atestă lucrări de construire şi numele proprietarilor care au finanţat aceste lucrări: pe arcul portalului porţii de la strada principală se citeşte anul 1573, cifrele de culoare albastru-gri, pe fond ocru fiind intercalate de motive florale, care au contururi în aceeaşi cromatică, vag distingându-se secvenţe de alb. Forma, cromatica şi natura materialului au fost identificate cert ca aparţinând perioadei atestate. Pe timpanul sudic al corpului A1 la nivelul podului, între cele două ferestre se află o inscripţie zgâriată în tencuială umedă având textul „ ANNO 1798”. De asemenea, pe una dintre grinzile planşeului de peste camera S2 din pivniţă este inscripţionat textul „ SAMUEL DROTLEF 1871 RENOWIRT DURCH”, realizat prin sculptarea lemnului şi vopsirea caracterelor în ocru roşu. Samuel Drotlef  este o ascendenţă îndepărtată a actualului proprietar, Horst Rill.

Tot în legătură cu acest proprietar poate fi înţeles un text încrustat în lemnul grinzii din centrul faţadei corpului C, cu textul „ ERBAUT 1879 –SD”. În şură, pe una din cosoroabe, un text realizat în aceeaşi tehnică, însoţit de un motiv floral, aminteşte încă o dată numele proprietarului: „ERBAUT DURCH SAMUEL DROTLEF DEN 27 JULI 1891 ZIMMERMAN JOHAN U. BINDER U. G V HUBER”.

sursele cartografice: comparându-se planurile topografice actuale cu harţi ale ridicărilor josefine din secolul al XVIII- şi cu hărţi din secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX (ultima de la 1907).

sursele iconografice: fotografiile vechi au ajutat la reconstituirea corpului de clădire demolat abuziv. Totodată, sunt surse pentru alcătuirea unei genealogii a proprietarilor imobilului.

surse necercetate: o inscripţie de pe intradosul grinzii corpului C, cu mari lacune; o inscripţie de pe o grindă, cu marcarea anului 1550, confirmată de actualul proprietar, din nefericire deteriorată;

Casa Drotlef din Cristian oferă o imagine plauzibilă a evoluţiei arhitecturii vernaculare, cu elemente medievale, interpretări ale barocului austriac şi extinderi moderne, în sincronism cu evoluţia urbanistică a localităţii şi creşterea economică a gopodăriilor. Din cercetarea imobilului a reieşit necesitatea unei cercetări arheologice sistematice, fundamentală în stabilirea unei cronologii complete, în special pentru perioada medievală.

 

Material preluat din lucrarea monografica de incurajare a activitatilor turistice